Ателие

Държавен куклен театър – Варна, разполага със собствено художествено ателие, в което се изработват всички кукли, костюми, реквизити и декори на спектаклите от репертоара на театъра.

В ателието работят:

Теменуга Станчева – художник

Адриана Добрева – художник и дизайн на костюми

Валентин Иванов – специалист декори и конструкции

Венцислав Марашлиев – специалист декори и конструкции