Бюлетини - 2017

XVII Международен куклен фестивал "Златният делфин" Варна, 2017

1. Фестивален бюлетин, брой 1 - Buletin 1. pdf

2. Фестивален бюлетин, брой 2 - Buletin 2.pdf

3. Фестивален бюлетин, брой 3 - Buletin 3.pdf

4. Фестивален бюлетин, брой 4 - Buletin 4.pdf

5. Фестивален бюлетин, брой 5 - Buletin 5.pdf

6. Фестивален бюлетин, брой 6  - Buletin 6.pdf