Формуляри за участие - 2017

1. Формуляр за участие - Application Form 2017 BG.doc

2. Списък на трупата - Member List 2017 BG.doc

Кандидатите трябва да заявят предложението си като попълнят приложените бланки:Формуляр за участие и Списък на трупата.
Предложенията за участие трябва да бъдат придружени от:
- CD/VCD/DVD запис или линк  на целия спектакъл
- Кратка история и лого на театъра
- Анотации на спектакъла (на бълг. и англ. език)
- 5 фотографии
- Технически лист
- Пресдосие, рекламни материали (брошури, програми, плакати и др.)
Предоставените материали не се връщат на подателя.
Моля, изпратете пълния комплект документи за участие на следния адрес:

Международен куклен фестивал „Златният делфин”
Държавен куклен театър - Варна
ул. "Драгоман" №4
Варна 9 000

или на уеб адрес:
thegoldendolphin@vnpuppet.com
office@vnpuppet.com

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: 30 АПРИЛ 2017 Г.
Участниците се определят от Селекционна Комисия. Ще бъдете информирани за решението на Селекционната Комисия не по-късно от 1 юли 2017 г.