Важно съобщение!

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

XVII МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕН ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТНИЯТ ДЕЛФИН”
1-7 ОКТОМВРИ 2017, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗАТОР:
Международният куклен фестивал “Златният делфин” е създаден през 1972 година. Провежда се на всеки три години, от 1 до 7 октомври. Организира се от Сдружение с нестопанска цел “Златният делфин” – Варна, Министерството на културата, Община Варна, Съюза на артистите в България (САБ), Българския център на УНИМА и Държавен куклен театър – Варна

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА:
Предстоящото XVII издание на МКФ”Златният делфин” ще се проведе от 1 – 7 октомври 2017 г. Домакин на фестивала е Държавен куклен театър -Варна, ул. "Драгоман" №4, Варна 9 000

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:
Фестивалът си поставя за цел да поощрява развитието на българската драматургия за куклен театър, да популяризира постиженията на българското куклено изкуство, да запознава със съвременните тенденции и най-новите художествени търсения на кукленото изкуство в световен план, да създава условия за задълбочаване на творческите контакти между куклено-театралните дейци от различните страни.
Фестивалът има конкурсен характер. Фестивалът представя спектакли предназначени за деца, за възрастни, подходящи за закрита и открита сцена.
В рамките на фестивала се провеждат работни семинари, които обхващат широк кръг от въпроси, свързани с теорията и практиката на кукления театър

КАК ДА СЕ КАНДИДАТСТВА:
Статутът на фестивала; бланки:Формуляр за участие и Списък на трупата са публикувани на уеб страницата на Държавен куклен театър – Варна:
 
http://www.vnpuppet.com/statut;
http://www.vnpuppet.com/formuljari-za-uchastie-2017

Професионални театри от България и чужбина могат да вземат участие в Международния куклен фестивал “Златният делфин”.
Продукцията на българските театри, предложена за селекция, трябва да бъде създадена в периода от ноември 2014 г. до април 2017 г. Споменатото по-горе изискване не се отнася за постановките, предложени от чуждестранните театрални трупи.
Театрите имат право на участие най-много с две различни постановки. Театрите представят постановката(те) си с едно представление в конкурсната програма на фестивала.
Кандидатите трябва да заявят предложението си като попълнят приложените бланки:Формуляр за участие и Списък на трупата.
Предложенията за участие трябва да бъдат придружени от:
- CD/VCD/DVD запис или линк на целия спектакъл
- Кратка история и лого на театъра
- Анотации на спектакъла (на бълг. и англ. език)
- 5 фотографии
- Технически лист
- Пресдосие, рекламни материали (брошури, програми, плакати и др.)

Предоставените материали не се връщат на подателя.
Моля, изпратете пълния комплект документи за участие на следния адрес:

Международен куклен фестивал „Златният делфин”
Държавен куклен театър - Варна
ул. "Драгоман" №4
Варна 9 000

или на уеб адрес:
thegoldendolphin@vnpuppet.com
office@vnpuppet.com

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: 30 АПРИЛ 2017 Г.
Участниците се определят от Селекционна Комисия. Ще бъдете информирани за решението на Селекционната Комисия не по-късно от 1 юли 2017 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Всички разходи, свързани с пребиваването и участието на театрите, техническа помощ, свободен достъп до представленията, а също настаняването и дневните на участниците се поемат от организаторите. Пътните разходи се поемат от гостуващите театри. Всички други условия за участие на фестивала ще бъдат договорени индивидуално със селектираните театри.

ФЕСТИВАЛНО ЖУРИ И НАГРАДИ:
Фестивалът има състезателен характер в 3 раздела:
- Постановка на нова българска куклена пиеса или по българска сценична адаптация на художествено произведение, написани след последното издание на фестивала.
- Куклено-театрална постановка за деца
- Куклено-театрална постановка за възрастни.
Международно жури връчва почетни и парични награди за драматургия, режисура, сценография,актьорско майсторство и музика. Всички театри, които са взели участие във фестивала “Златния делфин”, получават диплом.


КОНТАКТИ ФЕСТИВАЛЕН ОФИС:
Вера Стойкова – артистичен директор
Ана Александрова – изпълнителен директор
Красимира Христова - координатор

Телефон: 052/607 841; 052/608 172
Факс: 052/607 842;
Адрес: Държавен куклен театър- Варна, ул. "Драгоман" №4, Варна 9 000
Имейл:office@vnpuppet.com
thegoldendolphin@vnpuppet.com
varnapuppet@abv.bg
Уеб сайт: http://www.vnpuppet.com